Οι Χρήσεις του Ασβέστη

Παραγωγή χάλυβα & άλλων μετάλλων

Ο ασβέστης προέρχεται από την πύρωση του ασβεστόλιθου. CaCO3 + θερμότητα→ CaO + CO2↑ Στη συνέχεια εάν ενυδατωθεί, δημιουργείται εξώθερμη αντίδραση και παράγεται υδράσβεστος. CaO + H2O→Ca(OH)2 + 15 kcal

Επεξεργασία αστικών & βιομηχανικών λυμάτων – Εμπλουτισμός πόσιμου νερού

Μια από τις ενδεδειγμένες μεθόδους επεξεργασίας βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, είναι η ασβεστοποίηση.

Οικοδομική χρήση

Ο ασβέστης έχει χρησιμοποιηθεί ως κύριο συστατικό σε κονιάματα τοιχοποιίας για αιώνες , και αυτή η σημαντική χρήση συνεχίζει μέχρι σήμερα σε τόσο ιστορικές όσο και σε σύγχρονες εφαρμογές .

Εμπλουτισμός πετροβάμβακα

Μία από τις βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή της ίνας του πετροβάμβακα αποτελεί ο άνυδρος ασβέστης χαμηλής κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Αποσκλήρυνση υδάτων στη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

Αποσκλήρυνση υδάτων στη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

Επεξεργασία καυσαερίων

Η CaO Hellas, σε συνεργασία με διεθνή πολυεθνικούς οίκους, ανέπτυξε ένα νέο σύστημα ξηρής αποθείωσης (Dry Sorbent Injection) με χρήση εξειδικευμένου προιόντος, το Greenlime. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάσθηκε ως επί το πλείστον για αποθείωση καυσαερίων προερχόμενων από καύση λιγνίτη/γαιάνθρακα.

Εδαφοβελτίωση – Οδοποιία

Ο ασβέστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση εδαφών, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους και τα φυσικά χαρακτηριστικά σε μια σειρά από καταστάσεις όπως:

Γεωργική βιομηχανία

Μια από τις πιο συνήθεις χρήσεις του ασβέστη παγκοσμίως, είναι η γεωργική όπου η χρήση του βελτιώνει κατά μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα του εδάφους καθώς:

Χημική βιομηχανία

Η άσβεστος χρησιμοποιείται στην κατασκευή πολλών ανόργανων και οργανικών χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Επίσης, χρησιμοποιείται για την παραγωγή σόδας, ζάχαρης καθώς και στην παραγωγή πυρίμαχων υλικών.

Επεξεργασία μη-σιδηρούχων μετάλλων

Τόσο η άνυδρη άσβεστος όσο και ο ενυδατωμένος ασβέστης χρησιμοποιούνται ευρέως στην επίπλευση ή ανάκτηση πολλών μη – σιδηρούχων μεταλλεύματων – ειδικότερα επίπλευση μεταλλεύματος χαλκού στην οποία η άσβεστος δρα ως κατασταλτικό (ενίσχυση καθίζησης) και διατηρεί τη σωστή αλκαλικότητα στο κύκλωμα επίπλευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

CaO Hellas
Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

t. 2310 688380
f. 2310 681124
m. info@caohellas.gr

  • Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ Θεσ/νίκη – Λαγκαδά
  • Βόλος: Βιομηχανική περιοχή Βόλου
  • Αμύνταιο: Λατομεία Αγίου Παντελεήμονα