Επεξεργασία καυσαερίων

Η CaO Hellas, σε συνεργασία με διεθνή πολυεθνικούς οίκους, ανέπτυξε ένα νέο σύστημα ξηρής αποθείωσης (Dry Sorbent Injection) με χρήση εξειδικευμένου προιόντος, το Greenlime. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάσθηκε ως επί το πλείστον για αποθείωση καυσαερίων προερχόμενων από καύση λιγνίτη/γαιάνθρακα.

Συγκεκριμένα η μέθοδος GREENLIME βασίζεται στην έγχυση με εκνέφωση εν ξηρώ, τεμαχιδίων Greenlime ιδιαίτερα χαμηλής κοκκομετρίας και μεγάλης ειδικής επιφάνειας, απευθείας σε αγωγούς καυσαερίων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ξηρή επεξεργασία (μέ χρήση προιόντων GREENLIME) μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Xαμηλό κόστος της επένδυσης Aπλότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας Eξαιρετικά μικρή χωρητικότητα Eύκολο να αυτοματοποιηθεί Xαμηλή κατανάλωση του πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος Eυέλικτη λειτουργία Επιπλέον, το παρα-προϊόν από την διαδικασία καθαρισμού είναι η γύψος οπού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οικοδομίκη.

Τι δεσμεύεται;

  • Διοξείδιο του Θείου (SO2)
  • Τριοξειδιο του Θείου(SO3)
  • Υδράργυρος (Hg)
  • Οξείδια του Αζώτου (NOx)
  • Χλώρια (Cl)

Υπόλοιπες χρήσεις του ασβέστη

Στοιχεία επικοινωνίας

CaO Hellas
Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

t. 2310 688380
f. 2310 681124
m. info@caohellas.gr

  • Θεσσαλονίκη 6ο χλμ Θεσ/νίκη – Λαγκαδά
  • Βόλος 6ο χλμ Βόλος – Βόλος
  • Αμύνταιο 6ο χλμ Αμύνταιο – Αμύνταιο