Εγκαταστάσεις

Θεσσαλονίκη

Η παρούσα εγκατάσταση, αποτελεί την μητρική εταιρία της CaO Hellas. Η μονάδα ξεκίνησε με επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 80 και καταξιώθηκε στον χώρο. Η εγκατάσταση αποτελείται από μονάδα παραγωγής ασβέστου, δυναμικότητος 50.000 τόνων ετησίως. Επίσης, υπάρχει γραμμή παραγωγής υδρασβέστου, δυναμικότητος 30.000 τόνων ετησίως. Οι δύο γραμμές παραγωγής, συνοδεύονται από δίκτυο αεροδιαχωρισμού και αλέσεως.

 • Τοποθεσία

  Θεσσαλονίκη

 • Έτος δημιουργίας

  1980

 • Δυναμικότητα

  50.000 τόνων ετησίως

 • Πιστοποιήσεις

  Το εργοστάσιο υποστηρίζεται από πλήρεις εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με εξειδίκευση στα προιόντα επεξεργασίας και εξευγενισμού μετάλλων και οικοδομικών υλικών. Η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 καί CE.

 • Περιφερειακά συγκροτήματα
  • Συγκρότημα παραγωγής υδρασβέστου 15 τόνων/ώρα
  • Συγκρότημα θραύσης 10 τόνων/ώρα
  • Συγκρότημα άλεσης 10 τόνων/ώρα
  • Σιλό αποθήκευσης υδρασβέστου 200 τόνων
  • Αποθήκη ασβέστη χωρητικότητος 750 τόνων
  • Συγκρότημα παραγωγής Greenlime 15 τόνων/ώρα
 • Προϊόντα

  Άνυδρος οικοδομικός ασβέστης, Άνυδρος μεταλλουργικός ασβέστης, Οικοδομική υδράσβεστος, Χημική υδράσβεστος, Γεωγρική άσβεστος, Greenlime,Caolim, Aluflux

Βόλος

Η μονάδα ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό την εξειδίκευση στον χώρο της χαλυβουργίας. Αποτελείται από σύγχρονα συστήματα παραγωγής και ελέγχου και έχει δυναμικότητα 450 tn/ημέρα. Το ευέλικτο και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής, μας επιτρέπει να παράγουμε διαφορετικά προϊόντα ασβέστου, σε διάφορα μεγέθη και με πλήρη τυποποίηση. Το 2006, εγκαταστάθηκε ορθοκαμίνου υψηλών θερμοκρασιών για την παραγωγή δολομιτικού ασβέστη και εξειδικευμένων προϊόντων για την χαλυβουργεία. Στην εγκατάσταση υπάρχει μονάδα παραγωγής υδρασβέστου 5 tn/ώρα, συγκρότημα παραγωγής κονιασμάτων SOVAMIX και τμήμα άλεσης στέρεων καυσίμων.

 • Τοποθεσία

  Βόλος

 • Έτος δημιουργίας

  1999

 • Δυναμικότητα
  450 τόνων ανά ημέρα
 • Περιφερειακά συγκροτήματα
  • Συγκρότημα παραγωγής υδρασβέστου 5 τόνων/ώρα
  • Συγκρότημα άλεσης 10 τόνων/ώρα
  • Αποθήκη ασβέστη χωρητικότητος 1200 τόνων
  • Συγκρότημα θραύσης 10 τόνων/ώρα
 • Πιστοποιήσεις

  Το εργοστάσιο υποστηρίζεται από πλήρεις εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με εξειδίκευση στα προιόντα επεξεργασίας και εξευγενισμού μετάλλων και οικοδομικών υλικών. Η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 καί CE.

 • Προϊόντα

  Άνυδρος οικοδομικός ασβέστης, Άνυδρος μεταλλουργικός ασβέστης, Υδράσβεστος, Caolim, Aluflux, Εξειδικευμένος δολομιτικός ασβέστης, Οικοδομικά επιχρίσματα & σοβάδες

Αμύνταιο

Το 2005, δημιουργήθηκε υποκατάστημα, της Θεσσαλικής Ασβεστοποιίας, για να υποστηρίξει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων ασβέστη. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση στην περιοχή Αμυνταίου, λειτουργεί με σκοπό την διάθεση προϊόντων στους υποσταθμούς της ΔΕΗ, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε γειτονικές χώρες. Από 1η Ιανουαρίου του 2020 η εγκατάσταση πέρασε στην κυριότητα της νεοϊδρυθείσας εταιρίας Inventors Α.Ε. που είναι το πλέον πρόσφατο μέλος του σχήματος εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο CaO Hellas. 

 • Τοποθεσία

  Αμύνταιο

 • Έτος δημιουργίας

  2005

 • Δυναμικότητα

  150-200 τόνους ημερησίως

 • Περιφερειακά συγκροτήματα
  • Συγκρότημα παραγωγής υδρασβέστου 15 τόνων/ώρα
  • Συγκρότημα άλεσης 10 τόνων/ώρα
  • Συγκρότημα θραύσης 10 τόνων/ώρα
  • Συγκρότημα παραγωγής Greenlime 15 τόνων/ώρα
  • Αποθήκη ασβέστη χωρητικότητος 750 τόνων
  • Σιλό αποθήκευσης υδρασβέστου 200 τόνων
 • Πιστοποιήσεις

  Το εργοστάσιο υποστηρίζεται από πλήρεις εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με εξειδίκευση στα προιόντα επεξεργασίας και εξευγενισμού μετάλλων και οικοδομικών υλικών. Η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 καί CE.

 • Προϊόντα

  Άνυδρος οικοδομικός ασβέστης, Οικοδομική υδράσβεστος, Χημική υδράσβεστος, Γεωγρική άσβεστος, Greenlime.

Τοποθεσίες

Στοιχεία επικοινωνίας

CaO Hellas
Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

t. 2310 688380
f. 2310 681124
m. info@caohellas.gr

 • Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ Θεσ/νίκη – Λαγκαδά
 • Βόλος: Βιομηχανική περιοχή Βόλου
 • Αμύνταιο: Λατομεία Αγίου Παντελεήμονα