Εδαφοβελτίωση – Οδοποιία

Σταθεροποίηση του εδάφους

Ο ασβέστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση εδαφών, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους και τα φυσικά χαρακτηριστικά σε μια σειρά από καταστάσεις όπως: Η Άσβεστος χρησιμοποιείται συχνά για να στεγνώσει υγρά εδάφη σε εργοτάξια, αυξάνοντας την εργασιμότητα μία βελτιωμένη επιφάνεια εργασίας. Σταθεροποίηση του υποστρώματος δρόμων και παρόμοιων έργων . Ο ασβέστης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη σταθερότητα , στεγανότητα και την φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους.

Τροποποίηση του εδάφους :

Η ασβεστοποίηση είναι μια εξαιρετική επιλογή για τη βραχυπρόθεσμη τροποποίηση των ιδιοτήτων όλων των εδαφών αλλά η μεγαλύτρη βελτίωση εμφανίζεται στα αργιλώδη εδάφη μέτριας έως υψηλής πλαστικότητας με τα ακόλουθα οφέλη:

  • Μείωση της πλαστικότητας
  • Μείωση υγρασίας
  • Μείωση όγκου
  • Βελτιωμένη σταθερότητα

Υπόλοιπες χρήσεις του ασβέστη

Στοιχεία επικοινωνίας

CaO Hellas
Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

t. 2310 688380
f. 2310 681124
m. info@caohellas.gr

  • Θεσσαλονίκη 6ο χλμ Θεσ/νίκη – Λαγκαδά
  • Βόλος 6ο χλμ Βόλος – Βόλος
  • Αμύνταιο 6ο χλμ Αμύνταιο – Αμύνταιο