Επεξεργασία αστικών & βιομηχανικών λυμάτων – Εμπλουτισμός πόσιμου νερού

Μια από τις ενδεδειγμένες μεθόδους επεξεργασίας βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, είναι η ασβεστοποίηση.

Συνήθως επιλέγεται ασβέστης στην άνυδρη μορφή του (οξείδιο του ασβεστίου), ο οποίος αντιδρά έντονα κατά την επαφή του με το νερό της αφυδατωμένης ιλύος και ταυτόχρονα με την αύξηση του pH, παρατηρείται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας (εξώθερμη αντίδραση) που συμβάλει την καταστροφή των παθογόνων οργανισμών.

Η εκλυόμενη θερμότητα στην περίπτωση του άνυδρου ασβέστη μειώνει σημαντικά την υγρασίας της ιλύος.

Το θετικό με την διαδικασία είναι η μορφή του τελικού προιόντος η οποί αενδείκνυται για γεωργική χρήση, εδαφικές εφαρμογές ή διάθεση σε ΧΥΤΑ, με συγκριτικά πολύ χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας.

Η CaO Hellas, παράγει το εξειδικευμένο προιόν CAOLIM, το οποίο έχει δοκιμασθεί με επιτυχία. Η υδράσβεστος αποτελεί ικανοποιητική λύση χαμηλού κόστους για την επεξεργασία πόσιμου νερού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων παροχών και ιδιαίτερα όξινων νερών. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η λειτουργία μίας μονάδας εξουδετέρωσης, η οποία περιλαμβάνει δεξαμενές ανάμιξης της όξινης απορροής με το χημικό αντιδραστήριο, διαχωρισμό υγρών/στερεών σε πυκνωτές, απόρριψή τους σε υδάτινο αποδέκτη και διάθεση της λάσπης εξουδετέρωσης εντός κατάλληλα διαμορφωμένης εκσκαφής.

Υπόλοιπες χρήσεις του ασβέστη

Στοιχεία επικοινωνίας

CaO Hellas
Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

t. 2310 688380
f. 2310 681124
m. info@caohellas.gr

  • Θεσσαλονίκη 6ο χλμ Θεσ/νίκη – Λαγκαδά
  • Βόλος 6ο χλμ Βόλος – Βόλος
  • Αμύνταιο 6ο χλμ Αμύνταιο – Αμύνταιο