Χρήσεις του Ασβέστη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ-ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ