Πίσω

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ-ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ο ασβέστης είναι ένα βασικό συστατικό σε μια σειρά παραγωγής από μη σιδηρούχα μετάλλα .
Τόσο η άνυδρη άσβεστος όσο και ο ενυδατωμένος ασβέστης χρησιμοποιούνται ευρέως στην επίπλευση ή ανάκτηση πολλών μη – σιδηρούχων μεταλλεύματων - ειδικότερα επίπλευση μεταλλεύματος χαλκού στην οποία η άσβεστος δρα ως κατασταλτικό (ενίσχυση καθίζησης) και διατηρεί τη σωστή αλκαλικότητα στο κύκλωμα επίπλευσης. Με την ανάκτηση του υδραργύρου από κιννάβαρι ,ο ασβέστης χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του θείου . Η Άσβεστος χρησιμοποιείται επίσης στην επίπλευση του ψευδαργύρου , νικελίου όπως επίσης χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάκτηση του χρυσού και του αργύρου.
Επιπλέον ο ασβέστης χρησιμοποιείται σε ποικίλες ποσότητες για την αφαίρεση διοξειδίου του πυριτίου από μετάλλευμα βωξίτη και για την παραγωγή της « αλουμίνας».
Τέλος, ο ασβέστης χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταλλικού μαγνησίου . Σε θερμικές τεχνικές αναγωγής , οξείδιο του μαγνησίου από δολομιτική άσβεστο ανάγεται με σιδηροπυριτίο σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η διαδικασία παράγει ένα αέριο μαγνησίου το οποίο τελικά συμπυκνώνεται.

Πελατολόγιο: Ελληνικός Χρυσός, Αλουμίνιον Ελλάδος, ΛΑΡΚΟ, κ.α.