Πίσω

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ο ασβέστης έχει χρησιμοποιηθεί ως κύριο συστατικό σε κονιάματα τοιχοποιίας για αιώνες , και αυτή η σημαντική χρήση συνεχίζει μέχρι σήμερα σε τόσο ιστορικές όσο και σε σύγχρονες εφαρμογές .

Τα κονιάματα που γίνονται με ασβέστη και τσιμέντο παρουσιάζουν ανώτερη λειτουργικότητα με βάση με την κατάλληλη αντοχή σε θλίψη , καθώς και τη χαμηλή διαπερατότητα στο νερό και την ανώτερη αντοχή συγκόλλησης . Ο ασβέστης είναι ένα σημαντικό συστατικό στα εξωτερικά και το εσωτερικά επιχρίσματα , ενισχύοντας τη δύναμη , την αντοχή , και η λειτουργικότητα τους.Πελατολόγιο: Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, Isomat, Marmoline, Renova-FYROM/KOSOVO, SUVAFIX-Serbia, κ.α.