Πίσω

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μια από τις πιο συνήθεις χρήσεις του ασβέστη παγκοσμίως, είναι η γεωργική όπου η χρήση του βελτιώνει κατά μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα του εδάφους καθώς:
1) Εξουδετερώνει τα όξινα εδάφη
2) Εξουδετερώνει παθογόνους μικροοργανισμούς
3) Εμπλουτίζει με ασβέστιο τα φυτά
4) Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες των εδαφών