Πίσω

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ, ΑΠΟΝΙΤΡΟΣΗ, κ.α.)

Η CaO Hellas, σε συνεργασία με διεθνή πολυεθνικούς οίκους, ανέπτυξε ένα νέο σύστημα ξηρής αποθείωσης (Dry Sorbent Injection) με χρήση εξειδικευμένου προιόντος, το Greenlime. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάσθηκε ως επί το πλείστον για αποθείωση καυσαερίων προερχόμενων από καύση λιγνίτη/γαιάνθρακα.

Συγκεκριμένα η μέθοδος GREENLIME βασίζεται στην έγχυση με εκνέφωση εν ξηρώ, τεμαχιδίων Greenlime ιδιαίτερα χαμηλής κοκκομετρίας και μεγάλης ειδικής επιφάνειας, απευθείας σε αγωγούς καυσαερίων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ImageΗ ξηρή επεξεργασία (μέ χρήση προιόντων GREENLIME) μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Xαμηλό κόστος της επένδυσης
Aπλότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας
Eξαιρετικά μικρή χωρητικότητα
Eύκολο να αυτοματοποιηθεί
Xαμηλή κατανάλωση του πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος
Eυέλικτη λειτουργία

Επιπλέον, το παρα-προϊόν από την διαδικασία καθαρισμού είναι η γύψος οπού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οικοδομίκη.

Τί δεσμεύεται;

Διοξείδιο του Θείου (SO2)
Τριοξειδιο του Θείου(SO3)
Υδράργυρος (Hg)
Οξείδια του Αζώτου (NOx)
Χλώρια (Cl)