Πίσω

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ


Μία από τις βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή της ίνας του πετροβάμβακα  αποτελεί ο άνυδρος ασβέστης χαμηλής κοκκομετρικής διαβάθμισης. O ασβέστης χρησιμοποιείται για να συγκολληθούν οι ίνες μεταξύ τους και να διαμορφωθεί το υλικό σε μορφή πλάκας ή παπλώματος, μαζί με συνθετική ρητίνη και συνδετικό λάδι.   Σε αντίθεση με τον ασβεστόλιθο που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα έχει το πλεονέκτημα για την μη-έκλυση του βλαβερού για το περιβάλλον CO2.