Πίσω

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ο ασβέστης προέρχεται από την πύρωση του ασβεστόλιθου. CaCO3 + θερμότητα→ CaO + CO2↑

Στη συνέχεια εάν ενυδατωθεί, δημιουργείται εξώθερμη αντίδραση και παράγεται υδράσβεστος. CaO + H2O→Ca(OH)2 + 15 kcal

L μεγαλύτερη χρήση του ασβέστη, είναι η μεταλλουργική όπου χρησιμοποιείται ως ρευστοποιητής για την απομάκρυνση ακαθαρσιών (πυρίτιο, φώσφορο και θειάφι) στον εξευγενισμό του χάλυβος. Επίσης, χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλων μετάλλων, όπως για τον εμπλουτισμό του χαλκού, την παραγωγή αλουμινίου και μαγνησίου, την εξαγωγή ουρανίου και την επανόρθωση χρυσού και αργύρου.

Μεταλλουργικός άνυδρος ασβέστης υψηλής αντιδραστικότητας. Προϊόντα διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων (από 2 mm ως 200 μm). ALUFLUX, εξειδικευμένο προϊόν εξευγενισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, μείγμα αλουμίνας και υψηλής αντιδραστικότητας ασβέστη. Συνθήκες σκωρίας. Δολομιτικός ασβέστης για τον εμπλουτισμό της μαγνησιακής πυροδομής κλιβάνων.