Πίσω

Roadlime

Η CaO Hellas δημιούργησε μια νέα γκάμα προιόντων με εξειδίκευση στην σταθεροποίηση εδαφών και οδοποιίας. Τα νέα μας προιόντα σχεδιάσθηκαν ειδικά για τις 4 παρακάτω εφαρμογές:
1 ) Τροποποίηση / βελτίωση εδαφών
2 ) Σταθεροποίηση
3 ) Ενισχυμένη Σταθεροποίηση
4) Αντιδιαβρωτική δράση/ βελτίωση της διάρκειας ζωής της ασφάλτου

Προιόντα ROADLIME:
1) Άνυδρος ασβέστης χαμηλής κοκκομετρικής διαβάθμισης για τροποποίηση του εδάφους (μείωση της υγρασίας, πλαστικοποίηση του εδάφους και χρήση για την υπο-βάση του οδοστρώματος)
2) Υδράσβεστος για την παραγωγή ασφάλτου.